Бирник

Наръчник и дневник на бирения дегустатор

Този Личен дневник на Дегустатора ще ти помогне да обобщиш и систематизираш опита, впечатленията си и богатството от вкусове и спомени от опитването на различни бири.

Целта му е да те въведе в света на професионалната бирена оценка и да обогати знанията ти в тази област.

Знаем, че и всяка добра халба бира е свързана и с добър спомен!

Джобният наръчник и дневник на бирения дегустатор се състои от две части:

Обучителна част с полезна информация за света на бирата

Личен дневник с темплейти за попълване на различните опитани бири.


Ще научиш как се дегустира бира и кои са основните видове. Илюстрирани са чашите, в които се консумират различните видове пиво с цел повишаване на отделянето на ароматните летливи вещества и задържането на пяната.

33 темплейта за попълване

Полезни таблици с референтни стойности за основните характеристики на бирата според стила.

Удобен джобен формат на тефтера. Защото знаем, че хубава бира се пие навсякъде!

„Колело на вкусовете“ - интерактивен метод за оценка на вкусовия профил на бирата.

 
 

Flavor Wheel (от англ. „Колело на вкусовете“) е широкоизползван метод за оценка на вкусовите качества на бирата . Всяка вкусова характеристика може да бъде оценена в 5 степени в зависимост от силата й (от 0 до 4) като 0 съответства на липса, а 4 – на силно изразен вкус/характеристика. Нашият Flavor Wheel може да се използва за удобното им и бързо записване. След като попълните точките за всеки вкус, ги свържете и ще получите вкусовия профил на бирата.

 
 
 
вземи сега
 
Светът на бирата
Светът на бирата
2
4
FIlled_template_mockup
 
beer cap2